G Suite - Dùng thử miễn phí 30 ngày

G Suite (tên trước đây là Google Apps for Work, hay Google Apps for Business) là một bộ ứng dụng năng suất điện toán đám mây và các công cụ phần mềm cộng tác và phần mềm được cung cấp bởi Google

G Suite Basic


Bắt đầu từ   1,184,500 đ
1 năm

Email doanh nghiệp thông qua Gmail
Hội nghị video và hội nghị thoại
Lịch được chia sẻ
Tài liệu, bảng tính và bản trình bày
Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến
Kiểm soát bảo mật và quản lý
Bộ nhớ đám mây 30 GB
Không giới hạn số lượng user
Hỗ trợ xuất hóa đơn thuế GTGT 0%


G Suite cá nhân


Bắt đầu từ   947,520 đ
1 năm

Email doanh nghiệp thông qua Gmail
Hội nghị video và hội nghị thoại
Lịch được chia sẻ
Tài liệu, bảng tính và bản trình bày
Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến
Kiểm soát bảo mật và quản lý
Bộ nhớ đám mây 30 GB
Giới hạn số lượng user đăng ký 01 user
Đăng ký cá nhân (không bao gồm hóa đơn)


G Suite Enterprise


Bắt đầu từ   6,750,000 đ
1 năm

Bao gồm tất cả tính năng của G Suite Business
Tìm kiếm thông minh trên G Suite với Cloud Search
Lưu trữ và thiết lập chính sách lưu giữ cho email và trò chuyện
eDiscovery dành cho email, trò chơi và tệp
Báo cáo kiểm tra để theo dõi hoạt động của người dùng
Ngăn chặn mất dữ liệu cho Gmail
Ngăn chặn mất dữ liệu cho Drive
S/MIME được lưu trữ cho Gmail
Tích hợp Gmail với công cụ lưu trữ tương thích của bên thứ ba
Kiểm soát truy cập cấp doanh nghiệp có thực thi khóa bảo mật
Phân tích bản ghi Gmail trong BigQuery


G Suite Basic (Free 30 ngày)


Bắt đầu từ   0 đ

Email doanh nghiệp thông qua Gmail
Hội nghị video và hội nghị thoại
Lịch được chia sẻ
Tài liệu, bảng tính và bản trình bày
Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến
Kiểm soát bảo mật và quản lý
Bộ nhớ đám mây 30 GB
Dùng thử miễn phí 30 ngày
Hỗ trợ xuất hóa đơn thuế GTGT 0%


G Suite Business (Free 30 ngày)


Bắt đầu từ   0 đ

Bao gồm tất cả tính năng của G Suite Basic
Bộ nhớ đám mây không giới hạn (hoặc 1 TB mỗi người dùng nếu có dưới 5 người dùng)
Tìm kiếm thông minh trên G Suite với Cloud Search
Lưu trữ và thiết lập chính sách lưu giữ cho email và trò chuyện
eDiscovery dành cho email, trò chơi và tệp
Báo cáo kiểm tra để theo dõi hoạt động của người dùng
Bộ ứng dụng văn phòng chuyên nghiệp với bộ nhớ 30 GB
Dùng thử miễn phí 30 ngày
Hỗ trợ xuất hóa đơn thuế GTGT 0%


G Suite Business


Bắt đầu từ   2,700,000 đ
1 năm

Bao gồm tất cả tính năng của G Suite Basic
Bộ nhớ đám mây không giới hạn (hoặc 1 TB mỗi người dùng nếu có dưới 5 người dùng)
Tìm kiếm thông minh trên G Suite với Cloud Search
Lưu trữ và thiết lập chính sách lưu giữ cho email và trò chuyện
eDiscovery dành cho email, trò chơi và tệp
Báo cáo kiểm tra để theo dõi hoạt động của người dùng
Bộ ứng dụng văn phòng chuyên nghiệp với bộ nhớ 30 GB
Hỗ trợ xuất hóa đơn thuế GTGT 0%


Powered by WHMCompleteSolution