Câu hỏi thường gặp

Danh mục

Lỗi hosting - server 4
Lỗi hosting - server thường gặp
Hỏi đáp tên miền 49
Kiến thức tên miền

Câu hỏi thường gặp

SPF và DKIM là gì?
Công nghệ xác thực người gửi như Thư DomainKeys Identified (DKIM) và Sender Policy Framework...
Các loại Domain name/ Tên miền?
Trong trường hợp khách hàng không đăng ký Web Hosting, INETGROUP sẽ hỗ trợ 1 DNS dành cho Domain...
Chu kỳ của 1 domain/ Tên miền?
(DomainZines) Có rất nhiều bạn thắc mắc về chu kỳ của 1 domain từ lúc hết hạn đến lúc có thể đăng...
Lựa chọn tên miền có theo nguyên tắc nào không?
Lựa chọn tên miền có theo nguyên tắc nào không? Tên miền là do bạn tự chọn, tuy nhiên để...
Cấu tạo của Domain name/ Tên miền?
Tên miền bao gồm nhiều thành phần cấu tạo nên cách nhau bởi dấu chấm (.) ví dụ id.inetgroup.vn là...

Powered by WHMCompleteSolution